P r z e m e k  W r ó b l e w s k i. S ł o w a  i  w d z i ę k i...
niektóre teksty w wersji autorsko-melodyjno-śpiewanej
nagrane domową metodą - są czymś w rodzaju nieheblowanej deski czyli pomysłu na piosenkę do dalszego opracowania...

Youtube


Kreator stron internetowych - strona bez programowania